EDUWAY s.r.o.

Leknínová 589/5
IČO: 27855082
DIČ: CZ27855082

KÁJA GŘEŠKOVÁ

e-mail: kaja.greskova@eduway.cz
tel.: 731 653 467

Kdo je Kája Gřešková?

Facilitátor, kouč, "průvodce".

Mezní životní situace mě přivedla ke studiu duchovních technik, k práci na sobě, ke změně životního stylu
a profese. Jsem přesvědčena, že svou realitu, tedy i své „problémy“ si každý vytváří sám.

Jako psychoterapeutka pomáhám klientům pojmenovávat jejich problémy, rozpoznávat příčiny jejich trápení, motivuji je ke změnám. Učím je uvědomovat si jejich nekonečný potenciál, jejich příležitosti a nekonečné možnosti.
Jsem přesvědčena, že nejsou důležité metody, ale člověk, proto se při terapii zaměřuji na řešení
individuálních potřeb klientů.